Darlithoedd Shankland

Ers iddi agor ym 1884, mae Prifysgol Bangor wedi casglu llawer o lyfrau a llawysgrifau prin i'w Llyfrgell a'i Harchifau.  Yn y gyfres hon o ddarlithoedd, a draddodir gan arbenigwyr ar draws y brifysgol, cyflwynir rhai o'r pethau prin yn ei chasgliadau i'r cyhoedd.  Mae’r arteffactau hyn yn cynnwys Llyfr Oriau unigryw o’r oesoedd canol, llyfr nodiadau argraffydd o Gaernarfon, argraffiadau prin o’r chwedlau Arthuraidd, cylchgronau Cymraeg o’r 1920au a chyfrolau darluniedig o lyfrau taith. Cynhelir y darlithoedd yn y Llyfrgell Shankland odidog ar safle Ffordd y Coleg y brifysgol ac mae croeso i bawb ddod iddynt.

Darlithoedd Shankland 2020

 ‘'Cynan Frenhinwr: 1895-1970'.  Yr Athro Gerwyn Wiliams, Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Mae Darlithoedd Shankland eleni wedi cael dechrau da gyda'r Llyfrgellydd Llyfrau Prin Shan Robinson yn darparu taith trwy Gasgliad Owen Pritchard ac yna sgwrs yr Athro Gerwyn Williams ar ''Cynan Frenhinwr: 1895-1970' ['Cynan the Royalist: 1895-1970']. Mae pob darlith yn cael ei chyflwyno'n fyw ar-lein a'i recordio.

Darllen mwy...

Darlithoedd Shankland 2017

Uchafbwynt Darlithoedd Shankland eleni oedd lansio 'The Oxford Handbook of Early Modern English Literature and Religion', a olygwyd gan Yr Athrawon Andrew Hiscock a Helen Wilcox o'r Ysgol Saesneg. Dathlwyd y lansiad gyda darlith gan yr Athro Emeritws Tom Corns ar 'The bonds that unite us' (D. Trump): religion and literature in the 17th century. Yn y gwanwyn bu Dr Michael Durrant yn siarad am yr argraffydd modern cynnar Henry Hills.

Darllen mwy...

Darlithoedd Shankland 2016

Croeso cynnes i bawb i'r ail gyfres Darlithoedd Shankland. Mae pob un ohonyn nhw yn seiliedig ar y trysorau ac adnoddau yn yr Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor.

Man cyfarfod: Darllenfa Shankland, Llyfrgell Prifysgol Bangor

Darlithoedd Shankland 2015

Venue: Shankland Library, Main Arts Library, Bangor University
Entrance via the Vice-Chancellor's Corridor