Welcome

Louise Crompton, ein myfyriwr interniaeth 2017Louise Crompton, 2017 Colclough Centre InternCroeso i flog Canolfan Stephen Colclough

Hoffai cyd-gyfarwyddwyr y Ganolfan Stephen Colclough eich croesawu i'n cofnod ar y we. Byddwn yn defnyddio'r fforwm hwn yn rheolaidd i roi gwybod i chi am ein gweithgareddau, ymchwil a digwyddiadau cyfredol yn ystod y flwyddyn.

Bydd Louise Crompton, ein myfyriwr interniaeth 2017, yn dechrau'r blog gyda chofnod wythnosol o'i gwaith gyda chasgliad y Gadwrfa Ymchwil. Yn ystod y deg wythnos nesaf bydd Louise yn gweithio i adnabod llyfrau sy'n gysylltiedig â diwedd yr oesoedd canol a'r cyfnod modern cynnar yng Nghadwrfa Ymchwil Llyfrgell Prifysgol Bangor, eu sganio a chreu cofnod ar eu cyfer yn y catalog. Gan weithio ar y cyd â Dr Sue Niebrzydowski, yr Athro Helen Wilcox a Dr Eben Muse, bydd Louise yn cyfrannu at adnabod projectau ymchwil posibl i ddarpar fyfyrwyr ymchwil sy'n codi o'r gwaith a wnaed yn ystod y project.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2017