O Fenis i'r Bala: Taith Beibl Hebraeg

Mae rhai eitemau y down ar eu traws yng nghasgliadau Bangor yn llawn dirgelwch ac yn disgwyl i rywun chwilfrydig a dyfal ddod heibio ac ymchwilio i'w cefndir. Un eitem felly yw Beibl Hebraeg Daniel Bomberg dyddiedig 1521. Ysgrifennwyd y llyfr 496 oed hwn mewn Hebraeg a gall fod yn destun project ymchwil arbennig o ddiddorol.  

BeiblBeibl Hebraeg Daniel Bomberg dyddiedig 1521. TudalenTudalen

 • Fe'i hargraffwyd yn Fenis gan Gristion o Antwerp
 • Y berthynas rhwng Gweriniaeth Fenis a'r Iddewon a arweiniodd at sefydlu'r geto Iddewig gyntaf ym mhlwyf Sant Jerome yn Fenis yn 1516.
 • Mae'r nod llyfr yn dangos iddo fod yn eiddo unwaith i Goleg Bala-Bangor. Coleg diwinyddol yn perthyn i'r Annibynwyr Cymraeg oedd Bala-Bangor ac fe wnaeth gau yn 1989.
 • Ysgrifennwyd y nodiadau ar ymyl y tudalennau a'r arysgrifau mewn o leiaf dair iaith wahanol.
 • Ceir llythyr dyddiedig 1921 gan Mr R.W. Jones gyda'r llyfr. Mae hwn yn nodi peth o hanes diweddar y llyfr, gan nodi mai'r rhoddwr diweddar oedd Mr W. Edwards o Tabor Hall, Y Fali, ac y rhoddwyd y llyfr i Bala-Bangor gan Syr R.J. Thomas, Garreglwyd.
 • Dywed ail lythyr sydd gyda'r gyfrol iddi fod yn eiddo unwaith i un Mr Lloyd o'r Bala a oedd yn gyfaill mawr i Mr Charles (roedd Thomas Charles yn un o enwogion hanes Cymru, yn un o sefydlwyr mudiad yr Ysgol Sul ac yn amlwg gyda sefydlu'r Gymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor)

  Llythyrau dyddiedig Llythyrau dyddiedig Gyda'r holl gliwiau hyn ar gael mae angen rhywun brwdfrydig i wneud ymchwil drylwyr i ddatrys dirgelwch y llyfr pwysig hwn. Os ydych yn teimlo mai chi yw hwnnw, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

  Shan Robinson, Swyddog Casgliadau Arbennig
  Email: shan.robinson@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2017