Interniaeth Pennant "Tours": Daisy Wrightson

Daisy Wrightson, InternDaisy Wrightson, Intern

Mae Daisy Wrightson yn fyfyriwr is-raddedig gyda’r Ysgol Gerdd ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi cychwyn ar interniaeth 4 wythnos gyda’r gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau. Mi fydd yn gweithio ar brosiect digideiddio sy’n ymwneud a’r cyfrolau “A Tour in Wales” gan Thomas Pennant sy’n llawn darluniau ychwanegol. Mae’r cyfrolau prin yma yn cofnodi taith a wnaethpwyd gan Pennant drwy Gymru rhwng 1773 a 1776.

 

Wythnos 1

Rwyf hanner ffordd drwy fy wythnos gyntaf yn gweithio ar yr interniaeth ac eisoes wedi symud ymlaen efo’r gwaith. Erioed, rwyf wedi bod efo diddordeb mewn hanes a thechnegau archifol ond roeddwn wedi fy synnu pan welais y 4 cyfrol yn cofnodi teithiau Pennant.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddaf yn ymchwilio i hanes y bobl y tu nol i’r gweithiau darluniadol a’r ysgythriadau yn y cyfrolau gan mai ychydig o wybodaeth sydd gennym am yr artistiaid, yr engrafwyr, y copiwyr a’r “lliwiwyr”.

Mae ffotograffau o rai o’r darluniadau o’r cyfrolau ar gael yn barod, ond nid oes gwybodaeth yn ei cysylltu efo’r cyfrolau. Felly, fy ngorchwyl cyntaf yw cysylltu’r darluniau digidol efo’r cyfrolau a chofnodi rhifau’r tudalennau a phlatiau a’u cymharu efo’u lleoliad yn y argraffiad arall (a gynhyrchwyd ar gyfer farchnad fwy) ac sy’n argraffiad 2 gyfrol printiedig o “A tour in Wales”. Mae’r holl ddata rwyf wedi’i gasglu yn cael ei nodi mewn taenlen. 

Rwy’n siwr o gymeryd tipyn o amser yn sefydlu lle mae’r holl ddelweddau yn perthyn, cyn symud ymlaen i’r cam nesaf o’r prosiect, sef llwytho’r delweddau ar eprints.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2017