Her y Tri Chopa er cof am Dr Stephen Colclough

 Megan Al-Ghailani, Kerry Dougan, Emma Jones ac Emma Becca Maddison, gyda chefnogaeth Jon Officer, Her y Tri Chopa Megan Al-Ghailani, Kerry Dougan, Emma Jones ac Emma Becca Maddison, gyda chefnogaeth Jon Officer, Her y Tri ChopaRhwng 23 a 25 Mehefin 2017, cwblhaodd Megan Al-Ghailani, Kerry Dougan, Emma Jones ac Emma Becca Maddison, gyda chefnogaeth Jon Officer, Her y Tri Chopa - yn deircoes! Gan ddechrau gyda Ben Nevis yn yr Alban, ac yna ymlaen at Scafell Pike yn Lloegr, gorffenodd y tîm yr her gyda'r Wyddfa. Mae'r graddedigion mentrus hyn o'r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg (2016) wedi codi £1,248 eisoes ac mae llawer o roddion ar eu ffordd eto. Diolch i haelioni pawb, mae'r tîm wedi codi dros £3,000 yn ystod yr her hon a her y llynedd i Sefydliad Prydeinig y Galon er cof am Dr Stephen Colclough, uwch ddarlithydd poblogaidd yn yr Ysgol Llenyddiaeth Saesneg. Mae Megan, Kerry, Emma, Emma a Jon yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth y maent wedi ei chael. Dywedodd y tîm, 'Cawsom ein hannog gan yr ymateb a gawsom y llynedd pan wnaethom wyth llwybr yr Wyddfa mewn pedwar diwrnod, felly eleni, gwnaethom benderfynu mynd yr ail filltir a rhoi tro ar her anoddach fyth i godi arian i Sefydliad Prydeinig y Galon. Dim ond megis dechrau yw hyn ar yr heriau rydym yn gobeithio eu cyflawni wrth i ni barhau i godi arian er cof am Stephen. Rydym eisoes yn trafod syniadau at y flwyddyn nesaf!'

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2017