Holl Newyddion A–Y

Aelod Cyswllt o’r Canolfan Colclough wedi ei gwahodd i ddathlu gyrfa awdur poblogaidd

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2017

A yw rhaglenni natur yn ein twyllo i feddwl bod cyflwr ein planed yn iawn?

Mae ymchwil i raglenni byd natur diweddar y BBC a Netflix yn awgrymu, er bod y rhaglenni yn sôn fwyfwy am fygythiadau sy'n wynebu byd natur, nid ydynt yn aml yn dangos maint llawn y dinistr amgylcheddol a achosir gan bobl

Mae consensws gwyddonol cryf bod natur yn cael ei heffeithio'n ddifrifol gan bobl, bod cyfradd difodiant rhywogaethau yn cyflymu, a bod hyn yn cael effeithiau difrifol. Mae rhaglenni byd natur wedi cael eu beirniadu o bryd i’w gilydd am beidio â dangos i ba raddau y mae'r amgylchedd yn dioddef. Mae astudiaeth newydd wedi canfod, er bod rhaglenni byd natur poblogaidd diweddar yn trafod mwy o'r bygythiadau sy'n wynebu'r rhyfeddodau natur a bortreadir, mae byd natur yn dal i gael ei ddangos yn bennaf fel rhywbeth dilychwyn heb ei gyffwrdd, a gall hyn arwain at ddifaterwch ymysg gwylwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2019

Camelot Arthur – ydy’r chwilio wedi dod i ben o’r diwedd?

Mae'r ymdrech i ddod o hyd i Camelot y Brenin Arthur wedi peri penbleth ac wedi ennyn chwilfrydedd ysgolheigion a selogion ers mil o flynyddoedd. Bellach, mae'n bosib bod y chwilio ar ben o’r diwedd.

Mae Peter Field, Athro Emeritws mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, wedi darganfod  yr hyn y mae'n credu yw safle Camelot Arthur.  Mewn darganfyddiad a fydd o ddiddordeb i archeolegwyr, haneswyr, ysgolheigion llenyddol, a selogion Arthuraidd o gwmpas y byd, bydd yr Athro Field yn datgelu safle Camelot yn ystod ei ddarlith Shankland, ‘Searching for Camelot', ym Mhrifysgol Bangor ar 14 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2016

Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2016

Darlith Shankland: ‘“The bonds that unite us” (D. Trump): religion and literature in the 17th century’ a lansio llyfr

Cyflwynodd yr Athro Emeritws Corn ddarlith Shankland i lansio The Oxford Handbook of Early Modern English Literature and Religion, cyfrol arloesol a olygwyd gan Andrew Hiscock a Helen Wilcox, y ddau o Brifysgol Bangor. Mae'r llyfr yn cynnwys gwaith dros ddeugain o ysgolheigion ym maes llenyddiaeth a chrefydd fodern cynnar, sy'n gweithio mewn prifysgolion yn y DU, ar gyfandir Ewrop ac yng ngogledd America.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ionawr 2018

Datganu diolch i'r gwirfoddolwyr ac interniaid gwych 2018

 

 

This past year the Colclough Centre has been fortunate in having the support of some wonderful volunteers and interns. We would like to especially thank the following three who have helped make the past year a success.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2018

Gwahoddiad: Agor Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2016

Her y Tri Chopa er cof am Dr Stephen Colclough

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2017

Interniaeth Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yn y Gadwrfa Ymchwil

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2017

Llwyddiannau Myfyrwyr Bangor gyda Heriau LifeStart

Mae dau fyfyriwr Prifysgol Bangor wedi llwyddo gyda heriau ‘LifeStart Challenges’ yn ddiweddar, gan ennill symiau sylweddol o arian a chyfleoedd i gael profiadau gwerthfawr.

Mae Prifysgol Bangor University yn un o ddim ond 12 prifysgol sydd yn cymryd rhan yn LifeStart - safle gwe sydd wedi ei ddatblygu gan Virgin StartUp. Nod LifeStart yw bod o gymorth i fyfyrwyr ganfod eu harbenigeddau a llwyddo yn eu gyrfa ac yn ariannol a hynny drwy ddysgu mwy am sgiliau menter allweddol drwy gymryd rhan mewn heriau â gwobrau.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018

Y Ddarlith Flynyddol

Directors of Colclough Centre with Dr Sam RaynerCynhaliwyd ail ddarlith flynyddol hynod ddiddorol ar gyfer Canolfan Stephen Colclough ar y 1af o Fai 2019. Dymuna cyfarwyddwyr y Ganolfan ddiolch i'r siaradwr gwadd eleni, y Doctor Samantha Rayner, am roi sgwrs mor ddiddorol a difyr i gynulleidfa lawn yn yr Hen Goleg, Ffordd y Coleg.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2019