Holl Newyddion A–Y

Aelod Cyswllt o’r Canolfan Colclough wedi ei gwahodd i ddathlu gyrfa awdur poblogaidd

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2017

Camelot Arthur – ydy’r chwilio wedi dod i ben o’r diwedd?

Mae'r ymdrech i ddod o hyd i Camelot y Brenin Arthur wedi peri penbleth ac wedi ennyn chwilfrydedd ysgolheigion a selogion ers mil o flynyddoedd. Bellach, mae'n bosib bod y chwilio ar ben o’r diwedd.

Mae Peter Field, Athro Emeritws mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, wedi darganfod  yr hyn y mae'n credu yw safle Camelot Arthur.  Mewn darganfyddiad a fydd o ddiddordeb i archeolegwyr, haneswyr, ysgolheigion llenyddol, a selogion Arthuraidd o gwmpas y byd, bydd yr Athro Field yn datgelu safle Camelot yn ystod ei ddarlith Shankland, ‘Searching for Camelot', ym Mhrifysgol Bangor ar 14 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2016

Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2016

Darlith Shankland: ‘“The bonds that unite us” (D. Trump): religion and literature in the 17th century’ a lansio llyfr

Cyflwynodd yr Athro Emeritws Corn ddarlith Shankland i lansio The Oxford Handbook of Early Modern English Literature and Religion, cyfrol arloesol a olygwyd gan Andrew Hiscock a Helen Wilcox, y ddau o Brifysgol Bangor. Mae'r llyfr yn cynnwys gwaith dros ddeugain o ysgolheigion ym maes llenyddiaeth a chrefydd fodern cynnar, sy'n gweithio mewn prifysgolion yn y DU, ar gyfandir Ewrop ac yng ngogledd America.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ionawr 2018

Gwahoddiad: Agor Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2016

Her y Tri Chopa er cof am Dr Stephen Colclough

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2017

Interniaeth Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yn y Gadwrfa Ymchwil

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2017

Llwyddiannau Myfyrwyr Bangor gyda Heriau LifeStart

Mae dau fyfyriwr Prifysgol Bangor wedi llwyddo gyda heriau ‘LifeStart Challenges’ yn ddiweddar, gan ennill symiau sylweddol o arian a chyfleoedd i gael profiadau gwerthfawr.

Mae Prifysgol Bangor University yn un o ddim ond 12 prifysgol sydd yn cymryd rhan yn LifeStart - safle gwe sydd wedi ei ddatblygu gan Virgin StartUp. Nod LifeStart yw bod o gymorth i fyfyrwyr ganfod eu harbenigeddau a llwyddo yn eu gyrfa ac yn ariannol a hynny drwy ddysgu mwy am sgiliau menter allweddol drwy gymryd rhan mewn heriau â gwobrau.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018