Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr

Gwahoddiad

14 Rhagfyr, 2016

5pm: ‘Searching for Camelot’

Yr Athro Emeritws Peter Field, Ysgol Llenyddiaeth Saesneg, Llywydd Anrhydeddus y Gymdeithas Arthuraidd Ryngwladol  

6.30pm:  Agor Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr,

Yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Bangor a Chymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru 

Sefydlwyd Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr gan ein diweddar gydweithiwr, Dr Stephen Colclough, sydd wedi gadael bwlch mawr ar ei ôl, a nod y ganolfan yw parhau â'r gwaith a ddechreuodd yn y maes hwn ym Mangor.  Gan weithio mewn cydweithrediad â chydweithwyr ym Mangor a thu hwnt, mae diben deublyg i'r Ganolfan: cryfhau ac ehangu ein dealltwriaeth o le'r llyfr mewn meysydd diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd, a datblygu ein hymchwil i'r llyfr yn gyffredinol fel nwydd diwylliannol, cludydd gwybodaeth a rhywbeth i'w chwenychu.  

Ystafell Teras 3, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Bydd lluniaeth ar gael.

Os gwelwch yn dda cofrestrwch erbyn y 9fed o Ragfyr i fynychu'r agoriad.

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2016