Cymrodoriaethau Stephen Colclough

Mae Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr yn croesawu ysgolheigion o wledydd Prydain a thramor sy'n gwneud ymchwil i bob agwedd ar lyfryddiaeth, hanes y llyfr neu ddiwylliant y llyfr.

Bydd ysgolheigion sy'n ymweld â Chanolfan Colclough yn cael mynediad at gyfleusterau ymchwil Canolfan Colclough, yn ogystal â mynediad at gasgliad Ymchwil wrth Gefn Prifysgol Bangor o dros 20,000 o gyfrolau, sy'n cynnwys deunydd amrywiol, beiblau Cymraeg, argraffiadau o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg o weithiau canoloesol, Shakespeare a Dickens, a deunydd topograffigol.

Dylai ysgolheigion sydd â diddordeb ymweld â Chanolfan Colclough anfon llythyr ymholiad, gan nodi diben eu hymweliad, at colclough@bangor.ac.uk