Mehefin 2021

SuLlMaMeIGSa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Darlith Stephen Colclough

Dr Shafquat Towheed: Evaluating Negative responses to reading, in life and in fiction

Lleoliad:
'Teams Byw' - ar-lein
Amser:
Dydd Mercher 30 Mehefin 2021, 17:00–19:00

Cofrestrwch yma

Dr Shafquat Towheed - Uwch Ddarlithydd Saesneg yng Nghyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithas y Brifysgol Agored

Rydym i gyd wrth ein boddau’n siarad am lyfr da, ond beth am lyfrau rydym yn eu casáu, neu'n gwrthod eu darllen? Sut ydym yn cofrestru ymatebion negyddol i lyfrau? Sut allwn osgoi tuedd gadarnhaol mewn ymchwil wrth gasglu ymatebion darllenwyr i lyfrau maent wedi eu darllen? Yn hanner cyntaf y sgwrs hon, byddaf yn edrych ar enghreifftiau o ymatebion negyddol gan ddarllenwyr go iawn, yn rhai cyfoes (o'r project READ-IT) a hanesyddol (o’r UK Reading Experience Database). Byddaf yn dewis rhai o'r ymatebion cyffredin, ac yn ystyried a ddylem roi mwy o gydnabyddiaeth i ymatebion negyddol i lyfrau nag yr ydym wedi ei roi hyd yma.

Yn ail ran y sgwrs hon, byddaf yn edrych ar rai o'r ymatebion negyddol i weithiau ffuglen, ac yn ystyried paradocs canolog: wrth fod yn gwbl onest, a all nofel gynrychioli'r weithred o ddarllen (neu wrthod darllen) llyfr 'gwael' mewn goleuni cadarnhaol? A all gwaith ffuglen gymeradwyo’r ffaith bod unigolyn yn gwrthod darllen gwaith ffuglen arall, ar seiliau moesol, moesegol neu athronyddol? Byddaf yn ateb y cwestiynau hyn trwy wneud archwiliad manwl o nofel Turgenev, Faust, gwaith ffuglen sy'n ymwneud yn ganolog â darllen gwaith ffuglen arall, Faust Rhan 1 gan Goethe.

Bywgraffiad byr:Mae Dr Shafquat Towheed yn Uwch Ddarlithydd Saesneg yng Nghyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithas y Brifysgol Agored. Mae'n cyfarwyddo'r UK Reading Experience Database, 1450-1945 a'r History of Books and Reading (HOBAR) Research Collaboration. Ef yw prif ymchwilydd y Deyrnas Unedig y consortiwm a gyllidir gan JPICH/AHRC, 'Reading Europe Advanced Data Investigation Tool' (READ-IT, 2018-2021) sy'n defnyddio offer digidol i ymchwilio i dreftadaeth ddiwylliannol darllen yn Ewrop. Mae'n awdur, golygydd neu'n gyd-olygydd naw llyfr ac mae wedi ymchwilio ac ysgrifennu'n helaeth ar hanes arferion darllen. Mae'n gyd-olygydd y gyfres 'New Directions in Book History' gan Palgrave Macmillan gyda'r Athro Jonathan Rose. Mae'n cyd-olygu casgliad, Bookshelves in the Age of the COVID-19 Pandemic (ar ddod, 2022), gyda'r Athro Corinna Norrick-Rühl ar hyn o bryd.

Cliciwch yma i ymuno â'r digwyddiad