Cysylltu â ni

Enw

Swydd

Ffôn

Ebost

Sue Niebrzydowski, Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau, Ieithyddiaeth a’r Cyfryngau

Cyd-gyfarwyddwr

01248 382111

s.niebrzydowski@bangor.ac.uk

Eben J. Muse, Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau, Ieithyddiaeth a’r Cyfryngau

Cyd-gyfarwyddwr

01248 388628

e.muse@bangor.ac.uk


Lleoliad

Sign for the Stephen Colclough CentreMae'r Ganolfan mewn ystafell ym Mhrif Lyfrgell y Celfyddydau. Mae gan Swyddfa'r Ganolfan gyfleusterau i sganio llyfrau a dysgu grwpiau bach.  Mae cyfleusterau storio ar gael hefyd ar gyfer detholiadau o gasgliadau'r Ganolfan.

Oriau agor

Rhybudd Covid-19: Nid yw Canolfan Stephen Colclough ar agor ar hyn o bryd oherwydd y cyfyngiadau pandemig. Gobeithiwn fod yn ôl eto yn fuan.

Gellir archebu Swyddfa'r Ganolfan ar gyfer sganio, ymchwil neu ddysgu drwy apwyntiad yn unig.

Gall staff Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau sydd eisiau archebu'r Ganolfan wneud hynny trwy ddefnyddio'r calendr Outlook:

  1. Dewiswch y botwm "New Appointment" ar y chwith yn nhop y sgrin.
  2. Ciciwch ar y botwm "Invite Attendees" i wneud i'r blwch ‘To’ ymddangos.
  3. Cliciwch ar y botwm "Rooms.." ar ochr dde y blwch lleoliad.
  4. Yn y blwch chwilio, teipiwch 'The' a chwilio, a dylai'r ystafell ymddangos.
  5. Cliciwch ddwywaith i roi manylion yr ystafell. Ychwanegwch y dyddiad a'r amser rydych angen yr ystafell. Rhowch reswm byr am ei harchebu yn y blwch Pwnc.
  6. Pan fyddwch yn barod, cliciwch Send.

Os oes arnoch angen cymorth, anfonwch e-bost at y Gwasanaethau Gwybodaeth yn y Llyfrgell neu ffoniwch 3772.