Blog: Mehefin 2019

Y Ddarlith Flynyddol

Cynhaliwyd ail ddarlith flynyddol hynod ddiddorol ar gyfer Canolfan Stephen Colclough ar y 1af o Fai 2019. Dymuna cyfarwyddwyr y Ganolfan ddiolch i'r siaradwr gwadd eleni, y Doctor Samantha Rayner, am roi sgwrs mor ddiddorol a difyr i gynulleidfa lawn yn yr Hen Goleg, Ffordd y Coleg.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2019