Blog Diweddaraf

523. Owen Pritchard, Casglwr Gwibiog Gwasg Vale

(Blogbost cyfrwng Saesneg yw hwn a ysgrifennwyd gan Paul van Capelleveen (Curadur, KB, Llyfrgell Genedlaethol yr Iseldiroedd) a ymddangosodd yn wreiddiol yn ei flog wythnosol, Charles Ricketts & Charles Shannon. Mae'n cael ei bostio yma gyda chydnabyddiaeth ddiolchgar i'r awdur.)

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2021

Triplets

Mae Triplets yn gasgliad o dair stori i blant yn cynnwys Baby's Opera, Baby's Bouquet, a’r Baby's Own Æsop. Cyhoeddwyd y llyfr gan George Routledge & Sons Limited, yn 1899. Mae'r llyfr yn cynnwys dyluniadau gwreiddiol mewn lliw gan y darlunydd Walter Crane ac argraffwyd gan Edmund Evans. Mae hwn yn gopi rhif 252 o argraffiad cyfyngedig o 500 copi

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2021

Dyddiadur Shan

Llyfrau Prin Cyffredinol Mawr / General Rare Book Large PN981 .L4 1694 Yn ystod cyfyngiadau symud y Coronafeirws yn 2020 penderfynais ei bod yn amser perffaith i ddilyn cwrs newydd. Pa ffordd well o dreulio cyfnod y cloi mawr nag wrth ddysgu gwybodaeth a sgiliau newydd? Roeddwn yn ffodus fy mod wedi cael gwahoddiad i ymuno â chwrs rhad ac am ddim a drefnwyd gan Goleg y Drindod, Dulyn, sef cartref un o gasgliadau llyfrau pwysicaf Iwerddon. Y cwrs a dynnodd fy llygad oedd “ THE HISTORY OF THE BOOK IN THE EARLY MODERN PERIOD: 1450 TO 1800. ” Am ffordd wych o gadw’n brysur wrth ynysu yn astudio a chadarnhau gwybodaeth a chael trochi fy hun yng nghasgliadau anhygoel y coleg mawreddog hwn. Wrth weithio trwy’r cwrs pedair wythnos penderfynais gadw dyddiadur a hoffwn ei rannu â chi.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2021

Capten Thomas Brown (1785-1862) A System of General Ornithology 1827

Capten Thomas Brown (1785-1862) A System of General Ornithology 1827 Mae'r llyfr hardd hwn yn argraffiad o efallai un o'r cyhoeddiadau ornitholegol prinnaf erioed. Mae'n cynnwys chwe phlât lithograff wedi eu lliwio â llaw yn darlunio adar nad oes llawer o wybodaeth amdanynt yn cynnwys Merops (gwybedog y gwenyn), Picus (cnocell y coed), Trochilus (sïedn), Alcedo (glas y dorlan), Strix nyctea (tylluan yr eira), a Mycteria australis (ciconia gyddfddu Awstralia). Cafodd y cloriau papur argraffedig gwreiddiol eu rhwymo mewn clawr caled yn ddiweddarach. Awdur y llyfr oedd y Capten Thomas Brown.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2020

A Treatyse of Fysshynge with an Angle

A Treatyse of Fysshynge with an Angle. A Treatyse of Fysshynge with an Angle Un o 150 copi, ar felwm, a gyhoeddwyd gan ASHENDENE PRESS 1903 Ysgrifenwyd gan y Fonesig Juliana Berners

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2020